Vuxna

Vi samlas i mindre grupper, se till vänster. Vad som är på gång just ni hittar du i evenemangskalendern.

Till nyhetslistan

Livsstegen!

20.8.2021 11.20

Livsstegen är en självhjälpsgrupp, som arbetar efter 12 stegs modellen. 

Livsstegengrupperna startade i Katarina församling i Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper som arbetar enl.12 stegsmodellen inspirerar från AA och NA.

Olle Carlsson som har utvecklat programmet, menar att det är någons som vi alla "normalstörda" har glädje av att delta. När något tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller dit vi vill, när vi vill lära oss något mer om oss själva  och förstå mer av livet - då kan vi ha stor nytta av att delta i i en livsstegengrupp.

Om du är intresserad, kontakta My ström, tfn 0457 529 3007 eer på e-post: my.strom@evl.fi
eller Lisbet Nordlund, tfn 0457 529 3027 eller på e-post: lisbet.nordlund@evl.fi

Gruppen kommer att samlas 12 torsdgar kl. 17.00-18.30 under hösten med start 9 september.

Välkomna med!