Till nyhetslistan

Söndagsskola för vuxna!

29.1.2021 09.49

Är du nyfiken på vad kristen tro är eller vill du fördjupa din tro?

Vi träffas för samtal i Prästgårdssalen på Pastorsexpeditionen en gång i månaden efter mässan kl. 12.15-14.00.

Datum: 21 februari, 21 mars, 11 april och 9 maj.

Gruppledare: Katarina Gäddnäs - präst, My Ström - diakon.

Förfrågningar: Katarina Gäddnäs, tfn 0457 529 3003 eller e-post: katarina.gaddnas@evl.fi