Till nyhetslistan

Livsstegen

29.1.2021 09.36

Är en typ av självhjälpsgrupper som arbetar med 12 stegsmodellen inspirerat från AA och NA.

Kom med i en livsstegen-grupp i vår församling. Gruppen kommer att samlas 12 torsdagar kl. 17.00-18.00.

Livsstegen-grupperna startade i Katarina församling i Stockholm. Det är en typ av självhjälpsgrupper som arbetar med 12 stegsmodellen
inspirerat från AA och NA. Olle Carlsson som har utvecklat programmet, menar att det är någons om vill "normalstörda" har glädje av att delta i. 
När det tar emot, när vi inte tycker oss komma vidare eller dit vi vill, när vi vill lära oss något mer om oss själva och förstå mer av livet - då kan vi har stor 
nytta av att delta i en livsstegen-grupp.

Vårens grupp kommer att ledas av diakon My Ström och erfarenhetsexpert Camilla Nyholm.

Om du är intresserad, kontakta My Ström, tfn 0457 529 3007, e-post: my.strom@evl.fi eller
Lisbet Nordlund, tfn 0457 529 3027, e-post: lisbet.nordlund@evl.fi så får du veta mer och kallas till intervju.