Till nyhetslistan

Sorgegrupp

För dig som drabbats av sorg och som gärna vill komma vidare genom att lyssna till andra och även dela erfarenheter.

9Q4A8548.jpg

Fryst sopbubbla

Vi träffas fem gånger. Dag och tid bestäms utgående från deltagarnas möjligheter. Max 8 deltagare. 

Gruppen leds av kaplan Jessica Bergström och diakonissa Lisbet Nordlund.
Anmälningar till gruppledarna. 

Jessica Bergström, tfn 018-536 102, e-post: jessica.bergstrom@evl.fi
Lisbet Nordlund, tfn 018-536 107, e-post: lisbet.nordlund@evl.fi

13.1.2023 11.02