Till nyhetslistan

Guds barnbarn

En samtalsserie för dig som har behov av att bearbeta andliga övergrepp.

9Q4A2343.jpg

Frostnupna strån

Du kanske har vuxit upp i ett strängt religiöst hem, varit med i en sektliknande grupp eller upplevt enstaka händelser som skrämmande eller andliga övergrepp. Genom att dela minnen, under ledning, och i en trygg miljö bearbetar vi dem tillsammans och funderar på möjliga förhållningssätt och eventuellt vägar till en sund tro.

Vi träffas fem tisdagkvällar under våren. Start 17.1.

Förfrågningar och anmälan till:
Katarina Gäddnäs, sjukhuspräst, tfn 0457 529 3003, E-post:  katarina.gaddnas@evl.fi

*Guds barnbarn är en beteckning på barn uppvuxna i en familj starkt präglad av en begränsande religiositet; i begreppet ligger ofta att uppväxten satt psykologiska spår och lett till ett avståndstagande från samfundet.

13.1.2023 11.00