Präster


Kaplan
(018) 536101
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Församlingspastor
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Församlingspastor
+358 (0)457 529 3003
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kyrkoherde
+358 (0) 4575293000
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn