Präster


Församlingspastor
+358 (0)457 529 3003
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kyrkoherde
+358 (0) 4575293000
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

Kaplan
+358 (0)457 34 250 45
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn