• Pensionärsläger

    8.4.2019 13.32

    Välkommen med på pensionärsläger 19-21 augusti på Lemböte lägergård med temat "På spåret". Pris 60 €. Anmälan till kansliet senast 5 augusti.