Nyheter

Sorgebearbetning

31.8.2018 13.11

Sorgegrupp, för dig som har drabbats av sorg och som gärna vill komma vidare genom att lyssna till andra och även dela dina erfarenheter.

Vi träffas fem gånger varannan vecka. Dag och tid bestäms utgående från deltagarnas möjligheter. Max 8 deltagare. 

Det finns även möjlighet till individuell sorgebearbetning genom programmet Sorgbearbetning TM. Metoden förutsätter eget arbete i form av läsning och skriftliga uppgifter. Anmälningar till diakonissa Lisbet Nordlund, tfn 536107.

Höstens grupp har börjat och en ny grupp planeras till våren. Indidviduell sorgebearbetning är möjlig. Hör gärna av dig!

« Till nyhetslistan