S:t Mårtens kyrka

Hindersbölevägen 11 , 22100 Mariehamn
(018) 5360

S:t Mårtens kyrka

S:t Mårtens kyrka är belägen i Hindersböle, tre kilometer norrut från stadens centrum. Den har ritats av arkitekterna Stig och Myrielle Svahnström i Mariehamn och blev färdig i november 1969.

S:t Mårtensgården grundrenoverades 2005, fastigheten målades i ljusare nyans/färger, glasmålningen av Bruno Tuukkanen flyttades från fönstret och blev belyst altartavla.

Fastigheten inhyser en samlingsal och daghem.

Lokalen används mycket för körövning, förrättningar och träffar.

S:t Mårtensgårdens stora sal får disponeras gratis av församlingsmedlemmar i samband med förrättningar, övriga kan hyra lokalen. 

 

 

Fakta

Plats för 45 personer i samlingssalen.
Plats för 145 personer i kyrkorummet.
I nödfall kan en del av kyrkorummet anvädas tillsammans med samlingssalen, då finns det plats för 100 personer.

 

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

to 24.9 kl. 18.00

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

Klapp o klang

Klapp o klang
to 8.10 kl. 18.00

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

Klapp o klang

Klapp o klang