S:t Mårtens kyrka

Hindersbölevägen 11 , 22100 Mariehamn
(018) 5360

S:t Mårtens kyrka

S:t Mårtens kyrka är belägen i Hindersböle, tre kilometer norrut från stadens centrum. Den har ritats av arkitekterna Stig och Myrielle Svahnström i Mariehamn och blev färdig i november 1969.

S:t Mårtensgården grundrenoverades 2005, fastigheten målades i ljusare nyans/färger, glasmålningen av Bruno Tuukkanen flyttades från fönstret och blev belyst altartavla. 

Fastigheten inhyser en samlingsal och daghem.

Lokalen används mycket för körövning, förrättningar och träffar.

S:t Mårtensgårdens stora sal får disponeras gratis av församlingsmedlemmar i samband med förrättningar, övriga kan hyra lokalen. 

 

 

Fakta

Plats för 45 personer i samlingssalen.
Plats för 145 personer i kyrkorummet.
I nödfall kan en del av kyrkorummet anvädas tillsammans med samlingssalen, då finns det plats för 100 personer.

 

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp