S:t Mårtens kyrka

S:t Mårtens kyrka

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

(018) 5360

 

 

Fakta

Plats för 45 personer i samlingssalen.
Plats för 145 personer i kyrkorummet.
I nödfall kan en del av kyrkorummet anvädas tillsammans med samlingssalen, då finns det plats för 100 personer.

 

S:t Mårtens kyrka är belägen i Hindersböle, tre kilometer norrut från stadens centrum. Den har ritats av arkitekterna Stig och Myrielle Svahnström i Mariehamn och blev färdig i november 1969.

S:t Mårtensgården grundrenoverades 2005, fastigheten målades i ljusare nyans/färger, glasmålningen av Bruno Tuukkanen flyttades från fönstret och blev belyst altartavla. 

Fastigheten inhyser en samlingsal och daghem.

Lokalen används mycket för körövning, förrättningar och träffar.

S:t Mårtensgårdens stora sal får disponeras gratis av församlingsmedlemmar i samband med förrättningar, övriga kan hyra lokalen. 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

to 15.12 kl. 19.00

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

De vackraste julsångerna kl 19

Vi sjunger De vackraste julsångerna tillsammans med St Mårtenskören, Jessica Bergström och Guy Karlsson.
lö 24.12 kl. 14.30 -15.30

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

Julbön

med Katarina Gäddnäs, Guy Karlsson och S:t Mårtenskören.
to 6.4 kl. 18.00

Hindersbölevägen 11, 22100 Mariehamn

Finskspråkig mässa

med Mari Puska och Guy Karlsson.