Direktionen för diakoni och mission

Siv Forsbom
Ordförande

 

Christian Beijar

Margaretha Österman

Elisabet Sundman

Peter Ahlström