Sinnesrogudstjänst, enkelhet, stillhet och eftertanke

Sinnesrogudstjänsten är en gudstjänst som från början växte fram i mötet mellan tolvstegsrörelsen och kyrkan.

Idag samlas människor av olika slag för att fira sinnerogudstjänster tillsammans.

Det är en gudstjänst som i sig har både:

  • enkelhet
  • stillhet
  • eftertanke 
  • musik
  • ord 
  • upprättelse
  • och befrielse.

Nattvarden är alkoholfri.

Sinnesrogudstjänster firas kl. 15.00 i S:t Görans kyrka
Kaffe serveras i församlingshemmet från kl. 14.00.

Alla är välkomna!

Tag kontakt

Församlingspastor (tjänstledig 01.09.2021-31.05.2022)
+358 (0)457 529 3003
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn