Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten är en gudstjänst som från början växte fram i mötet mellan tolvstegsrörelsen och kyrkan.

Idag samlas människor av olika slag för att fira sinnerogudstjänster tillsammans. Det är en gudstjänst som i sig har både enkelhet, stillhet och eftertanke, musik och ord, upprättelse och befrielse. Nattvarden är alkoholfri.

Höstens sinnesrogudstjänster firas kl. 15.00 i S:t Görans kyrka
9 september, 21 oktober, 11 november och 9 december.

Våren 2019 firas sinnesrogudstjänster kl. 15.00 i S:t Görans kyrka
20 januari, 10 februari, 10 mars och 14 april. 

Kaffe serveras i församlingshemmet från kl. 14.00. Alla är välkomna!

Församlingspastor
+358 (0)457 529 3003
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn