Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 14.00 på Villa Carita. Samtal kring bordet med en präst. Kaffe och samvaro.