Samtal i fastetid

Mariehamns församling kommer under fastan att arrangera en serie samtal under rubriken ”Annorlunda liv”. Samtalen arrangeras i S:t Görans kyrka där en av församlingens präster samtalar med en inbjuden gäst och också bjuder in publiken/besökarna i samtalet.

Samtalen inleds kl. 18.30 och avslutas senast 20.00. Det kommer att finnas kaffe, te och vatten att ta med sig till kyrkbänken.

Avsikten är att öppna kyrkan för djupa och vardagsnära samtal om människans villkor i vår tid och på vår plats. Vad kan vi göra annorlunda än vi vanligen brukar? Vad kan vi vinna (och förlora) på att avstå och göra mindre? Vad innebär ett verkligt hållbart liv? Kan man leva både andligt och världsligt fullt ut? Hur kan vi människor uppleva verklig frid? … och många, många andra frågor samt eventuellt ett och annat svar hoppas vi kunna bjuda på…

 

Den 28 februari, ”Pilgrimsvandring som livsstil” Maria och Olof Widén, präst resp. kyrkofullmäktiges ordförande
Mari Puska, kyrkoherde

Den 7 mars, "Vardagsvalen och livshelheten - om inre och yttre hållbarhet" Gisela Linde, frilansskribent
Jessica Bergström, präst

Den 14 mars, ”Kan man tjäna både Gud och mammon?” Peter Wiklöf, jurist, Ålandsbankens VD, ordförande för Ålands näringsliv
Edgar Vickström, ekonom, teolog, präst

Den 21 mars ”I uppmärksamhetens hus där bor de tre: poesin, andligheten och det livgivande skrattet” Kent Danielsson, präst, meditationsledare, författare, Katarina Gäddnäs, präst, författare

Den 28 mars, Hur ser vägen ut tillbaka från själens exil? Mikael Kurkiala, kultur-antropolog, forskare, lakota-sioux
Edgar Vickström, ekonom, teolog, präst

Tag kontakt

Kyrkoherde
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Kaplan
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Församlingspastor & Sjukhuspräst
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
Församlingspastor
Samtalet kopplas automatiskt vidare till mobiltelefon.
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn