Skilsmässogrupp för barn och unga

I gruppen talar vi om skilsmässan/separationen ur barnets synvinkel och om hur barnet upplever den och vi bearbetar den på olika sätt.

Höstens datum:

6.10

3.11

17.11

15.12

Kontakta församlingspastor Denise Blomqvist på
e-post: denise.blomqvist@evl.fi eller på tfn 0457 345 7545 om du har frågor eller är intresserad av komma med i gruppen.

En ny grupp planeras till våren 2023 om det finns intresse!