Skilsmässogrupp för barn och unga

Mariehamns församling kommer även i fortsättningen att i samarbete med föreningen PusselFamiljen r.f. ordna en grupp för barn och unga med  föräldrar som inte bor tillsammans.

I gruppen talar vi om skilsmässan ur barnets synvinkel och om hur barnet upplever den och vi bearbetar den på olika sätt.

Gruppstart under höstterminen 2022, information kommer senare!

Kontakta församlingspastor Denise Blomqvist på
e-post: denise.blomqvist@evl.fi eller på tfn 0457 345 7545 om du har frågor eller är intresserad av komma med i gruppen.