Mariehamns församling startar i samarbete med föreningen PusselFamiljen r.f. en grupp för barn och unga med föräldrar som inte bor tillsammans.

I gruppen talar vi om skilsmässan ur barnets synvinkel och om hur barnet upplever den och vi bearbetar den på olika sätt.

Gruppen träffas varannan torsdag under tiden 7.4.-19.5.2022 på Margaretagården i Mariehamn, kl. 17.30-19.00.

Skilsmässogruppen för barn och unga är sluten, anmäl dig på förhand!

Torsdag 10.3.2022 kl 17.30-19.30 kan man komma till Margaretagården för att anmäla sig på plats.

 

Kontakta församlingspastor Denise Blomqvist på
e-post: denise.blomqvist@evl.fi eller på tfn 0457 345 7545 om du har frågor eller vill anmäla dig och inte kan komma på anmälningstillfället.