Klubbar

På Villa Carita

Onsdagar kl. 18.00 - 19.00 för 7 - 12 år.
Ledare: Klara Holm, tfn 0457 34 31 345 och
Agnes Jansson, tfn 0457 344 44 24.

På St:Mårtens gården (ingång bottenvåningen)

Tisdagar kl.18.30-19.30, för 7-12 år

Ledare: Alva Dahlblom, tfn. 0405318680 och Julia Byholm , tfn. 0408131020

T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2019
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn