Klubbar

På Villa Carita

Onsdagar kl. 18.00 - 19.00 för 7 - 12 år.
Ledare: Selma Fagerholm, tfn 0457 57 06 477 och
Felicia Tuominen, tfn 040 140 33 45.

T.f. ungdomsarbetsledare, t.o.m. 31.12.2020
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn