Tyst retreat!

Välkommen med på en vilsam och kravlös helg på Lemböte lägergård 8-10 oktober 2021.
Helgen inleds med middag på fredag 8 oktober kl. 17.30 och avslutas med lunch på söndag.

Pris:
110€ för församlingsmedlemmar
200€ för medlemmar i ev.luth kyrkan
250€ för övriga.

För mera information och anmälningar, kontakta My Ström.

Tag kontakt

Diakonitjänsteinnehavare
+358 (0)457 529 3007
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn