Länk till Kyrkofullmäktiges protokoll 02.06.2020

Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 10.11.2020

Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 16.12.2020

 

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 21.01.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 11.02.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 03.03.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 21.04.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 05.05.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 19.05.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 16.06.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 18.08.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 08.09.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 29.09.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 27.10.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 17.11.2020

Länk till kyrkorådets beslutsförteckning 01.12.2020

 

 

Länk till miljökommissionens protokoll 17.09.2020

 

 

Länk till byggnadskommissionens protokoll 16.01.2020

Länk till byggnadskommissionens protokoll 17.01.2020

Länk till byggnadskommissionens protokoll 29.01.2020

Länk till byggnadskommissionens protokoll 03.03.2020

Länk till byggnadskommissionens protokoll 18.05.2020

Länk till byggnadskommissionens protokoll 02.09.2020

Länk till byggnadskommissionens protokoll 06.10.2020

Länk till byggnadskommissionens protokoll 21.10.2020