Kyrkofullmäktige

Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 8.01.2019 (pdf) 

Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 04.06.2019

Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 05.11.2019

Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 19.11.2019

 

Kyrkorådet

Länk till kyrkorådets protokoll 22.01.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 12.02.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 05.03.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 02.04.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 15.04.2019

Länk till kyrkorådets protkoll 07.05.2019

Länk till kyrkrådets protokoll 21.05.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 18.06.2019

Länk till kyrkrådets protokoll 23.07.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 20.08.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 10.09.2019

Länk till kyrkorådets protokoll 01.10.2019

 

Miljökommissionen

Länk till miljökommissionens protokoll 1 2019

Länk till miljökommissionens protokoll 2 2019

 

Byggnadskommissionen för Mariakapellet

Länk till byggnadskommissionens protokoll 02.05.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 13.05.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 22.05.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 23.05.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 24.05.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 27.05.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 03.09.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 23.09.2019

Länk till byggnadskommissionens protokoll 09.12.2019