Protokoll och beslut

Här hittar du protokoll och beslut från kyrkorådet, kyrkofullmäktige och miljökomissionen.

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Behöver du få tag på ett äldre protokoll, kontakta vik. församlingssekreterare Regina Lindström, tfn 018-536 111.