Miljörutan

Trädens blad gulnar. De har arbetat hårt i sommar med fotosyntes och producerat syrgas, femtusen liter varje sommardag i en kvadratkilometer skog. Träden håller matjorden och vatten på plats med sina rotsystem och de reglerar klimatet. Mänskligheten överlever, alltjämt, tack vare trädens frön och frukter, ved, löv och kemiska ämnen.

De flesta av oss fläktar runt i turbosamhället. Snabba ryck, tvära kast. Att hinna med så mycket som möjligt på kortast möjliga tid verkar vara själva ”affärsidén”. Är det så att vi försöker besvärja livets förgänglighet genom att leva fortare än kroppen och själen tål? Då står det gamla trädet där med sin visdom: Rota dig människa, leta upp de friska källsprången. Lyssna till din inre rytm, följ den, vad andra än tycker. Växt och mognad kräver tid, går inte att forcera. Detta viskar träden till oss, om vi lyssnar. Källa: Förundran, tankar om vår stund på jorden av Stefan Edman