Miljöförsamling

Mariehamns församling är en miljöförsamling och beviljades Kyrkostyrelsen för Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finlands MILJÖDIPLOM 2017.

Diplomet är i kraft i fyra år.