Gemensamt Ansvar 2022

Gåvorna som hjälper människor i Finland och ute i världen.

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. I år, 2022 fokuserar insamlingen på att hjälpa barn och unga som lider av coronapandemins följder.

I Finland

Temat för Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av coronapandemins följder. Under kampanjen fokuserar man särskilt på de 15–19-åriga ungdomar som har lidit allra mest till följd av distansundervisningen. Den finländska partnern är Lasten ja nuorten keskus. 
Din donation används för att involvera flera vuxna i barns och ungas liv och stärka skyddsnätet och verksamheten som stärker psykisk hälsa genom verksamheten Lasten ja nuorten keskus bedriver.
De utvecklar och utvidgar bland annat Saapas-verksamheten som bedriver uppsökande ungdomsverksamhet. Föreningens nyaste verksamhetsform KouluSaapas fokuserar på skolorna och byggs upp i samarbete med dem. Dessutom kommer tidigare verksamheter som visat sig framgångsrika, Moottoripaja och Perheyhstävä, att etableras på nya orter. Gemensamt för alla dessa verksamheter är att de bedrivs av trygga och pålitliga vuxna som vill hjälpa de unga med låg tröskel. Verksamheten är i synnerhet inriktad på att stödja de ungas psykiska hälsa med förebyggande insatser. 

I Sydsudan

Kyrkans Utlandshjälp hjälper barn och unga i t.ex. Sydsudan. Under coronan har man inte alltid kunnat ordna med skolgång på distans. Speciellt de unga som återvänder till Sydsudan efter att varit flyktingar under kriget vill man hjälpa till med skolavgifter, så skolgången igen är möjlig. Då behöver de unga inte välja mellan att arbeta för att stöda familjen eller gå i skola.

Kyrkans Utlandshjälp hjälper inte enbart i Sydsudan, utan även i andra utvecklingsländer. Där inleds och genomförs nödhjälp i humanitära katastrofer och krisområden via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Gemensamt Ansvar stöder även Kyrkans Utlandshjälps katastroffond

Gemensamt Ansvar stöder även Kyrkans Utlandshjälps katastroffond som gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor. 

Insamlingen beskyddas av president Sauli Niinistö.

Länk till Gemensamt Ansvars websida

Vill du delta i insamlingen?

Länk till inbetalning, via nätbank

Du kan också göra en inbetalning via MobilePay-nummer 85050.

Några evenemang arrangerades under våren men man kan fortfarande delta i insamlingen genom att göra en inbetalning. Tack!