Gemensamt Ansvar 2023

Gåvorna som hjälper människor i Finland och ute i världen.

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Gemensamt Ansvar stöder även Kyrkans Utlandshjälps katastroffond

Gemensamt Ansvar stöder även Kyrkans Utlandshjälps katastroffond som gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor. 

Insamlingen beskyddas av president Sauli Niinistö.

Länk till Gemensamt Ansvars websida

Vill du delta i insamlingen?

Länk till inbetalning, via nätbank

Du kan också göra en inbetalning via MobilePay-nummer 85050.

Några evenemang arrangerades under våren men man kan fortfarande delta i insamlingen genom att göra en inbetalning. Tack!