Församlingsvalet i november 2022

Församlingsval hålls i evangelisk-lutherska kyrkan vart fjärde år i november. Nästa val sker den 20 november 2022. Förhandsröstningen pågår fem dagar och arrangeras den 8-12 november. Alla medlemmar i församlingen, vilka fyllt 16 år får rösta i valet. 

I vår församling ligger många viktiga beslut på framtiden:
Församlingen har många fastigheter, vilka ska vi ha kvar? Vilka renoveringar ska genomföras och när?
Behövs alla tjänster eller är det någon tjänst som kan dras in?
I vilken riktning vill du att din församling strävar mot?
Finns det någon verksamhet som är viktigare än någon annan?
Vad är viktigt för dig? 

Nu har du möjligheten att vara med och påverka din församling! I länkarna nedan kan du läsa mera om församlingsvalet, ställa upp som kandidat och om valbudskapet.

Information om församlingsvalet

Ställ upp som kandidat

Valbudskap