Mariehamns församling

http://www.mariehamnsforsamling.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

12,5 %

Antal väljare som röstat 877
Antal röstberättigade 6992

Andelen förhandsröster

8,6 %

16-17 åringarnas valdeltagande

4,3 %

Antal väljare som röstat 8
Antal röstberättigade 187

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 23 st
Nya invalda 10 st
Medelålder år 58 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Johan Ehn  lagtingsledamot 27 kandidatlista Tillsammans 874,00 * 70
Margareta Flink pensionär 18 kandidatlista Tillsammans 437,00 * 65
Julia Birney sekreterare, egenföretagare 29 kandidatlista Tillsammans 291,33 * 58
Nina Lindfors mamma 2 kandidatlista Tillsammans 218,50 * 52
Ulla Andersson pensionär/psykoterapeut 3 kandidatlista Tillsammans 174,80 * 50
Olof Widén  senior advisor 6 kandidatlista Tillsammans 145,67 * 49
Titti Sundblom guldsmed 10 kandidatlista Tillsammans 124,86 * 47
Christian Beijar socionom 7 kandidatlista Tillsammans 109,25 * 45
Kasimir Antbrams  företagare/VL ÅSF 11 kandidatlista Tillsammans 97,11 * 36
Ann-Christina Kjeldsen  pensionär, lärare 22 kandidatlista Tillsammans 87,40 * 34
Leena Raitanen pensionär 12 kandidatlista Tillsammans 79,45 * 34
Henrik Herlin  ekonom, studerande 14 kandidatlista Tillsammans 72,83 * 32
Margaretha Österman pensionerad lärare 13 kandidatlista Tillsammans 67,23 * 28
Teresa Westmark  bibliotekarie 30 kandidatlista Tillsammans 62,43 * 26
Ulf-Peter Westmark  pensionär 8 kandidatlista Tillsammans 58,27 * 26
Elisabet Sundman pensionär 15 kandidatlista Tillsammans 54,62 * 25
Sari Johansson  utbildare i första hjälpen, sjukskötare 26 kandidatlista Tillsammans 51,41 * 24
Bror Gammals verksamhetsledare/pensionär 4 kandidatlista Tillsammans 48,56 * 20
Maria Stenberg-Haug  daghemsföreståndare 23 kandidatlista Tillsammans 46,00 * 18
Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare 28 kandidatlista Tillsammans 43,70 * 18
Inga-Britt Wirta  turistguide 21 kandidatlista Tillsammans 41,62 * 16
Donny Isaksson pappa 31 kandidatlista Tillsammans 39,73 * 16
Ove Andersson företagare 24 kandidatlista Tillsammans 38,00 * 14

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Robert Liewendahl lektor, författare 17 kandidatlista Tillsammans 36.4167 13
Stig Donning pensionär 5 kandidatlista Tillsammans 34.96 13
Mats Eriksson   pensionär 19 kandidatlista Tillsammans 33.6154 11
Erica Sjöström   miljöskyddsinspektör 25 kandidatlista Tillsammans 32.3704 10
Peter Ahlström   frilansare 9 kandidatlista Tillsammans 30.1379 8
Mats Granesäter   filmare, guide 16 kandidatlista Tillsammans 29.1333 7

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Församlingen har inte församlingsrådsval.