Enkät: Strategi för församlingen 2022-2026

Den här enkätens syfte är en del i Mariehamns församlings arbete med en ny Strategi för församlingen 2022-2026. För att kunna göra upp en strategi behöver vi veta vad som är viktigt för dig och hur du ser på församlingen. Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara.

Ditt svar på enkäten kommer att hanteras konfidentiellt!

Kontaktuppgifterna i slutet av enkäten fyller du i endast om du vill delta i utlottningen av presentkort för matvaror.

Del 1.

Fakta om dig.

Ålder
Del 1
Kön
Del 1
Är du medlem i någon församling?
Del 1
Hur ofta deltar du i församlingens verksamhet?
Del 1
Del 1
Del 1
Del 1
Del 2

Församlingens kommunikation

Vilka kommunikationskanaler använder du?
Del 2
Via vilka kanaler vill du få information om församlingen?
Del 2
Del 2
Via vilka kanaler vill du kontakta oss tex. för att anmäla er till en verksamhet?
Del 2
Del 2
Del 3

Församlingens verksamhet

Del 3
Vilken betydelse har församlingens olika verksamhetsområden för dig? Värdera med siffrorna 1-6 där 1 = Har ingen eller liten betydelse, 2 = Är viktigt för ett fåtal grupper eller personer, 3 = Hör till församlingens uppgift, 4 = en av församlingens viktigaste uppgifter, 5 = Viktigast med tanke på församlingens framtid och utveckling, 6 = Vet ej.
123456
Gudstjänster och mässor
Förrättningar såsom dop, vigsel och begravning
Barn och familjearbete
S:t Mårtens dagis
Ungdomsarbete, bl.a. skriftskolan
Diakoni (kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden)
Musik, bl.a. konserter och körverksamhet
Frivilligarbete såsom Matbanken, biståndsarbete, kyrkvärdsarbete, gudstjänstgrupper mm.
Internationellt arbete såsom mission, internationell diakoni
Smågruppsverksamhet bl.a. samtalsgrupper
Retreatverksamhet
Läger på Lemböte
Samtalsstöd
Sjukhussjälavård
Publika evenemang, bl.a. jippon (Tomteloppet), publika samtal, pilgrimsvandringar mm.
Del 3
Del 3
Del 4

Känslan för församlingen, vilka värderingar ska styra den dagliga verksamheten?

Del 4
Vilken känsla vill du att församlingen ska förmedla i samhället?
Del 4
Hur nära upplever du att Mariehamns församling är med dig?
Del 4
Del 4
Del 4
För att delta i utlottningen av tre presentkort till ett värde av 50€/st, fyll i nedstående uppgifter

Del 4

Tack för din tid!

Ditt svar uppskattas.