Datasäkerhet i Mariehamns församling

Mariehamns församling följer EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen infört. De registreades rättigheter beaktas i all verksamhet. Församlingens verksamhet och skötseln av medlemsärenden kräver behandling av personuppgifter. Personuppgifterna är konfidentiella och inte överlåtas till utomstående, om det inte finns laglig grund för det.

Läs mer om dataskydd och datasäkerhet

Läs mer om hantering av personuppgifter