#min kyrka

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Vid församlingsvalet 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda också i din församling. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som bland annat bestömmer om budget, bokslut och församlingens verksamhetsramar. Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet som leder församlingens verksamhet. Till Mariehams församlings kyrkofullmäktige väljs 23 personer.

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt. I föregående val var endast 6 % av de invalda förtroendevalda under 30 år.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Tag kontakt

Kyrkoherde
+358 (0) 4575293000
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn