Tystretreat

fr 10.2 kl. 17.00

Lemböte lägergård

Lämna kraven och prestationer och ta tid för stillhet, vila och bön. Retreatledare är Mari Puska och Edgar Vickström.

Anmälningar senast 27 januari till Mari Puska, mari.puska@evl.fi eller tfn 0457 529 3000.

Priser:
110€ för medlemmar i Mariehamns församling
200€ för medlemmar i andra ev luth församlingar
250€ för övriga deltagare.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik