Pysselgrupp

on 17.11 kl. 18.00
Villa Carita

För barn i åk. 1-6.

Vill du delta? Kontakta en ungdomsarbetsledare.