Pysselgrupp

on 20.10 kl. 18.00
Villa Carita

För barn i åk. 1-6.

Vill du delta? Kontakta en ungdomsarbetsledare.