Högmässa

fr 1.1 kl. 11.00

S:t Görans kyrka

med Jessica Bergström och Guy Karlsson.
ENDAST livestreaming på församlingens Facebooksida.

-