Jullunch

to 17.12 kl. 09.00
Margaretagården

Vi bjuder på jullunch för dig som vill dela gemenskapen kring bordet med andra

Jullunchen serveras kl. 12.00 på Margaretagården. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 11 december på telefon 018-5360.