Parentation

lö 31.10 kl. 18.00 - 19.00
S:t Görans kyrka

Ljuständning för alla under året avlidna med Mari Puska, Guy Karlsson.

-