Högmässa

lö 31.10 kl. 11.00 - 12.15
S:t Görans kyrka

med Denise Blomqvist, Guy Karlsson och Jessica Bergström - sång.

-