Högmässa

sö 25.10 kl. 11.00 - 12.15
S:t Görans kyrka

med Denise Blomqvist, Anders Laine
och Sofie Eriksson, sång, Kyrkkaffe.

-