Retreat i stilla veckan

to 9.4 kl. 00.00 - ti 14.4 kl. 00.00
Lemböte lägergård

med Maria Widén och Tabita Nordberg.
Tema: Inre och yttre vandring i tyst gemenskap. Frågor? Ring Maria Widén, tfn 0457 4326 721.

Anmälningar via länk från 2 mars kl. 09.00.

-