Högmässa

sö 23.2 kl. 11.00 - 12.15
S:t Görans kyrka

med Jessica Bergström, Guy Karlsson och S:t Mårtenskören.

-