Högmässa

sö 12.1 kl. 11.00 – 12.15

S:t Görans kyrka

med Mari Puska, Judit Deáki och Kinga Práda Sagvik, tvärflöjt

-