Högmässa

on 1.1 kl. 11.00 - 12.15
S:t Görans kyrka

med Katarina Gäddnäs och Anders Laine

-