Festhögmässa

sö 2.12 kl. 11.00

S:t Görans kyrka

med alla församlingens präster och kantorer, S:t Mårtenskören, Fredakören,
Marcus Gustafsson - trumpet.
Vid kyrkkaffet, lotteri till förmån för missionen.

-


Se också

to 17.1 kl. 11.30 -12.00

S:t Görans kyrka

Lunchmässa

med Mari Puska och Judit Deáki.
sö 20.1 kl. 11.00 -12.15

S:t Görans kyrka

Högmässa

Katarina Gäddnäs och Anders Laine
Kyrkkaffe
sö 20.1 kl. 15.00

S:t Görans kyrka

Sinnesromässa

Katarina Gäddnäs, Lisbet Nordlund och Anders Laine