Protokoll och beslut

Här hittar du protokoll och beslut från kyrkorådet, kyrkofullmäktige, byggnadskommissionen för Mariakapellet och miljökomissionen.

I vänstra balken väljer du vilket år du vill söka protokoll ifrån - och där hittar du protokollen.
Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Behöver du få tag på ett äldre protokoll, kontakta förvaltningssekreterare Anna Vesa, tfn 018-536 111.